Maya: Mga Tulang Pambata

by Xi Zuq
maya

Detalye ng Aklat

  • Mga Tula ni Emilio Mar. Antonio
  • Tinipon ni Teo T. Antonio
  • Guhit ni Bayani F. Jose
  • Inilimbag ng UST Publishing House (2011)

Deskripsiyon

  • “Ang ilang mga tulang pambata sa aklat na ito ay bahagi ng pitak na “Kuwentong Pampaaralan” na inihanda ni E. Mar. Antonio sa malaganap na babasahing Bulaklak Magasin noong dekada sisenta. Umabot sa mahigit tatlong taon ang paglalathala ng nasabing pitak sa Bulaklak at ang nakasingit na tulang pambata sa mahigit tatlong tao ay umabot sa mahigit na 144 na tulang pambata.” (sipi mula sa panimula ng aklat)

Rebyu

  • Kapuri-puri ang kabihasaan ng makata sa paghahabi ng madudulas at malilinaw na mga pahayag kahit na may sinusundang padron ng tugma at sukat. Kaya naman hindi mahihirapang unawain ang mga tula sa paglalarawan ng mga ito ng mga bagay na nakikita o (maaaring) nangyayari sa kalikasan: ang pagsakmal ng gagamba sa isang alitaptap, awayan ng daga at lamok, pangingitlog ng bibe, pag-uusap ng uwak at kuwago, pagdagit ng limbas sa isang sisiw at iba pa. Bukod sa paglalarawan, marami rin sa mga tula ang nagsasalaysay ng dahilan kung bakit ganoon ang katangian ng isang hayop. Halimbawa: nagkaroon ng “apoy” sa tiyan ang alitaptap upang takutin ang nanunusok na lamok, at nagkaroon naman ng “karayom” ang lamok dahil inaapi siya ng ibang hayop.
  • Nakaaaya naman na ang mga tula sa koleksiyon ay may sensibilidad ng isang “lalawigan” na may masaganang kalikasan at kapaligiran. Ang pagbanggit pa ng mga buwaya, bayawak, kilyawan, limbas at iba pa ay isang piyesta ng mga nilalang na hindi na naitatampok sa mga bata sa ngayon. Kaya kailangan ng tulong ng mga batang mambabasa sa muling pagpapakilala sa mga ito. (Kailangan din ng alalay sa ilang salita, lalo pa at isinulat ang mga ito sa ibang panahon.)
  • Halos lahat naman ng mga tula sa koleksiyon ay sinusubok ilarawan ang interaksiyon ng isang nilalang sa isa pa o ang kanilang mga katangian upang ipakita ang koneksiyon nito sa pamumuhay ng mga tao sa daigdig. Halimbawa, inihahalintulad ang ilang tao sa baging “na ayaw mabuhay sa sariling sikap;/ at ang sumasagip sa kanya sa hirap/ siyang malimit pang ibig ipahamak.” Maganda ang ganitong pananalinghaga ngunit sana ay hindi lantarang sinasabi ang gustong “aral” na makuha ng mambabasa. Kailangang bigyan ng pagkakataon ng sariling pagbasa ang batang mambabasa at ipakita ang kakayahan niyang umunawa ng talinghaga. (Natatangi na ang tulang “Ang Buhangin” sa pagtitimpi sa pagbanggit ng “aral”.)
  • Kulang sa paglalaro at teknik ang ilustrasyon ng aklat. (Hindi ko lamang tiyak kung ganito ba ang estilo ng ilustrasyon sa pinagkuhanang magasin.)

Puntos: 3 bituin

Comments are closed.